Jsme součástí Personálka.cz

Průměrné platy.cz

Informace o průměrném platu na pozici
Event specialista nejsou k dispozici.