Jsme součástí Personálka.cz

Průměrné platy.cz

Informace o průměrném platu na pozici
Letecký instruktor nejsou k dispozici.