Průměrné platy.cz

Informace o průměrném platu na pozici
Vyšší soudní úředník nejsou k dispozici.